Regulamin zwrotów

Regulamin zwrotu towaru.

Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym.

Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia podane są w punkcie X. ust. 8 poniżej.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Adres do zwrotu:

Primson composites

Kopaniny 9

43-175 Wyry

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy, przesyłki pobraniowe, nie będą przez nas odbierane!

W przesyłce należy umieścić adnotację o zwrocie wraz z danymi do przelewu zwrotnego.  

Przed zwrotem należy nas poinformować mailowo o odstąpieniu od umowy lub wysłać formularz o odstąpieniu od umowy dostępny na stronie.

Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien być pełnowartościowy. 

Jeśli zwrot zostanie przyjęty, zwrot środków nastąpi do 14 dni, towar nie podlegający zwrotowi zostanie odesłany do kupującego na jego koszt. 

Koszyk
Scroll to Top