Projekty unijne


 

W związku z realizacją projektu pt.: „Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w zakresie innowacyjnego utwardzania żywic epoksydowych przeznaczonych do wytwarzania pre pregów”

 

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej  (nr projektu: WNDRPSL.01.02.00-24-0351/18-003). Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na :

 

  • Mieszalnik

 

Warunki oraz zapytanie ofertowe znajdziesz w załączeniu oraz tutaj:

http://primson-composites.pl/projekty-unijne/

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195561

Zapytanie Lepkościomierz

https://megawrzuta.pl/download/fbb6726f83d7e7aee9e278204d1202bd.html

 

W związku z realizacją projektu pt.: „Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w zakresie innowacyjnego utwardzania żywic epoksydowych przeznaczonych do wytwarzania pre pregów”

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi priorytetowej „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”, Typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej  (nr projektu: WNDRPSL.01.02.00-24-0351/18-003). Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na :

·                Wiskozymetr / Lepkościomierz

Warunki oraz zapytanie ofertowe znajdźcie Państwo tutaj:

http://primson-composites.pl/projekty-unijne/

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1198101

 

Zapytanie Lepkościomierz

https://megawrzuta.pl/download/fbb6726f83d5e5aee7e168804d1202bd.html